domingo, 30 de septiembre de 2018

X CARREIRA POPULAR ARUMES DO CORGO: MEMORIAL QUIQUE CASANOVA

Despois do éxito das nove primeiras edicións, o 20 de outubro de 2018 (sábado) celebrarase pola tarde, no concello do Corgo (en fronte do CEIP do Corgo) a décima carreira popular pedestre Arumes do Corgo, que dende o 2015, e como homenaxe ao gran artífice tanto da asociación como da propia carreira, pasou a denominarse "MEMORIAL QUIQUE CASANOVA".


Limiar
Servizos para os participantes
Categorías
Circuítos
Premios
Inscrición:
Normas para os participantes
- Divulgación:
Resultados
Premiados
miércoles, 13 de diciembre de 2017

RESOLUCIÓN DO XI CERTAME LITERARIO "TERRAS DE CHAMOSO"

ACTA DA REUNIÓN DO XURADO DOS PREMIOS DA XI EDICIÓN DO CERTAME LITERARIO “TERRAS DE CHAMOSO”


Sendo as 18:30 h do día 12 de decembro de 2017, na localidade do Corgo, reúnense os membros do xurado para fallaren os premios da XI edición do certame literario “Terras de Chamoso”, convocado pola Asociación Cultural Arumes do Corgo, do que forman parte:

D. Xurxo Xosé Rodríguez Lozano
D. Xosé Manuel Castro Castedo
Dna. Ánxela Gracián
D. Carlos Coira Nieto
D. Mario Outeiro Iglesias

Exercendo de secretaria do xurado, sen voto, a presidenta da A.C. Arumes do Corgo Dna. Josefa González Díaz.

Logo das deliberacións pertinentes e das votacións oportunas, os membros do xurado conclúen declarar premiados na XI edición do certame literario “Terras de Chamoso” como segue:

CATEGORÍA: INFANTIL
Modalidade: poesía
1º premio:   Miguel Villanueva Moretón, de Gracián-Arcos (Castroverde), pola obra “Queiman Galicia”.
2º premio:   Yare Brea Espinosa, da Coruña, pola obra “O mosto do magosto”.
1º accésit:   Nerea Campos Castro, do Corgo, pola obra “O bosque”.
Modalidade: relato
1º premio:   María Calvar Giráldez, de Mos (Pontevedra), pola obra “Carmen, a esperanza de dona Gloria”.
2º premio:   Álvaro Muñiz Pérez, de Barredo (Castroverde), pola obra “Ditos das miñas avoas”.

CATEGORÍA: XUVENIL
Modalidade: poesía
1º premio:   Natalia Lema Otero, de Vimianzo (A Coruña), pola obra “Miserias do home”.
2º premio:   Laura López Esteban, de Lugo, pola obra “A confección dos soños”.
Modalidade: relato
1º premio:   Adrián Noia Vázquez, de Santiago de Compostela, pola obra “Diario dunha marea negra”.
2º premio:   Juan Carlos Regueiro García, da Coruña, pola obra “Domingo, o Curuxo”.

CATEGORÍA: ADULTOS
Modalidade: poesía
1º premio:   María Teresa Iglesias Yugat, de Santiago de Compostela, pola obra “Pensarte”.
2º premio:   José Ramón Sánchez Varela, de Carballo (A Coruña), pola obra “Días de inverno e fedor a loito”.
Modalidade: relato
1º premio:   Xosé Sobral Amoedo, de Santiago de Compostela, pola obra “A importancia dos detalles”.
2º premio:   Jonatán Cabaleiro, de Ponferrada, pola obra “O rescate do grandón”.

Os membros do xurado agradecen a colaboración de Dna. Mª Consuelo Vázquez Castro e D. Manuel Fernández López polo seu asesoramento nas categorías infantil e xuvenil. Asemade, xustifican o accésit entregado na categoría infantil pola cantidade de obras presentadas e pola calidade das obras gañadoras.

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión, cando son as 20:00 h do día 12 de decembro de 2017.

miércoles, 25 de octubre de 2017

XI CERTAME LITERARIO "TERRAS DE CHAMOSO"

Por undécimo ano consecutivo a Asociación Cultural Arumes do Corgo, coa colaboración da Deputación de Lugo, quere premiar a todos os autores que expresen no papel os seus sentimentos empregando como ferramenta a lingua do país. Unha iniciativa pioneira no Corgo e nos concellos da contorna que debido á alta participación, á calidade dos traballos e á valía do xurado estase a converter nun certame literario recoñecido a nivel galego. As bases do certame son as seguintes:

1. Temática e idioma: A organización do certame non quere limitar a imaxinación dos autores. A única norma é que a obra se redacte en LINGUA GALEGA.


2. Categorías:
- CATEGORÍA INFANTIL (dos 10 aos 14 anos).
- CATEGORÍA XUVENIL (dos 14 aos 18 anos).
- CATEGORÍA ADULTOS (maiores de 18 anos).


3. Modalidades:
- POESÍA (de 30 a 60 versos).
- RELATO CURTO (de 3 a 6 folios escritos a dobre espazo).
NOTA: A categoría infantil non ten límite de espazo inferior, pero si superior.


4. Presentación: cada participante poderá presentar varios traballos (non premiados noutros certames literarios). Entregaranse mecanografados (non é necesario na categoría infantil) indicando a categoría, modalidade, título e pseudónimo e achegando nun sobre pechado a información persoal: nome, apelidos, data de nacemento, enderezo e teléfono de contacto. Remitiranse ao seguinte enderezo: A. C. Arumes do Corgo. Antigas escolas do Corgo s/n, 27.163 O Corgo (Lugo) ou ao correo-e: arumescorgo@gmail.com Deberán enviarse no mesmo correo dous arquivos en formato PDF, un co contido da obra e outro co lema que distinga o traballo, no que constará, no seu interior nome, apelidos, data de nacemento, enderezo e teléfono de contacto. Este segundo arquivo, será custodiado pola xunta directiva da Asociación Cultural Arumes do Corgo, entregando unicamente  ao xurado a obra e o lema da mesma.

5. Prazo: o prazo de entrega rematará o día 21 de novembro de 2017.

6. Premios: para cadansúa CATEGORÍA establécense 1º e 2º premio de poesía, e tamén 1º e 2º premio de relato.
Cada premio consiste nunha figuriña de cerámica do país, un lote de libros e o correspondente diploma. A maiores, os 1º premios recibirán un libro electrónico.

7. Xurado: estará composto por membros da Xunta Directiva da Asociación, profesores de lingua galega e por profesionais de recoñecido prestixio do mundo das letras.

8. Entrega de premios: a cerimonia de entrega de premios realizarase o sábado, día 16 de decembro de 2017 no centro sociocultural do concello do Corgo acompañada de actuacións e de varias sorpresas.

9. Non premiados: Os traballos non premiados e as súas correspondentes plicas serán destruídas no prazo dun mes despois do fallo, se os/as autores/as non o solicitan.

10. Outros: A presentación ao premio supón a conformidade coas presentes bases por parte dos/as concursantes. A Asociación Cultural Arumes resérvase todos os dereitos de publicación das obras premiadas (en papel, CD ou mediante internet).

Para calquera dúbida relacionada co certame literario enviar un correo a arumescorgo@gmail.com.


DÍPTICO COAS BASES PARA IMPRIMIR

martes, 26 de septiembre de 2017

IX CARREIRA POPULAR ARUMES DO CORGO: MEMORIAL QUIQUE CASANOVA

Despois do éxito das oito primeiras edicións, o 22 de outubro de 2017 (domingo) celebrarase pola mañá, no concello do Corgo (en fronte do CEIP do Corgo) a novena carreira popular pedestre Arumes do Corgo, que dende o 2015, e como homenaxe ao gran artífice tanto da asociación como da propia carreira, pasou a denominarse "MEMORIAL QUIQUE CASANOVA".


Limiar
Servizos para os participantes
Categorías
Circuítos
Premios
Inscrición:
Normas para os participantes
- Divulgación:
Resultados
Premiados
viernes, 4 de noviembre de 2016

X CERTAME LITERARIO "TERRAS DE CHAMOSO"

Por décimo ano consecutivo a Asociación Cultural Arumes do Corgo, coa colaboración da Deputación de Lugo, quere premiar a todos os autores que expresen no papel os seus sentimentos empregando como ferramenta a lingua do país. Unha iniciativa pioneira no Corgo e nos concellos da contorna que debido á alta participación, á calidade dos traballos e á valía do xurado estase a converter nun certame literario recoñecido a nivel galego. As bases do certame son as seguintes:

1. Temática e idioma: A organización do certame non quere limitar a imaxinación dos autores. A única norma é que a obra se redacte en LINGUA GALEGA.
2. Categorías:
- CATEGORÍA INFANTIL (dos 10 aos 14 anos).
- CATEGORÍA XUVENIL (dos 14 aos 18 anos).
- CATEGORÍA ADULTOS (maiores de 18 anos).
3. Modalidades:
- POESÍA (de 30 a 60 versos).
- RELATO CURTO (de 3 a 6 folios escritos a dobre espazo).
NOTA: A categoría infantil non ten límite de espazo inferior, pero si superior.

4. Presentación: cada participante poderá presentar varios traballos (non premiados noutros certames literarios). Entregaranse mecanografados (non é necesario na categoría infantil) indicando a categoría, modalidade, título e pseudónimo e achegando nun sobre pechado a información persoal: nome, apelidos, data de nacemento, enderezo e teléfono de contacto. Remitiránse ao seguinte enderezo: A. C. Arumes do Corgo. Antigas escolas do Corgo s/n, 27.163 O Corgo (Lugo) ou ao correo-e: arumescorgo@gmail.com Deberán enviarse no mesmo correo dous arquivos en formato PDF, un co contido da obra e outro co lema que distinga o traballo, no que constará, no seu interior nome, apelidos, data de nacemento, enderezo e teléfono de contacto. Este segundo arquivo, será custodiado pola xunta directiva da Asociación Cultural Arumes do Corgo, entregando únicamente  ao xurado a obra e o lema da mesma.
5. Prazo: o prazo de entrega rematará o día 30 de novembro de 2016.
6. Premios: para cadansúa CATEGORÍA establécense 1º e 2º premio de poesía, e tamén 1º e 2º premio de relato.
Cada premio consiste nunha figuriña de cerámica do país, un lote de libros e o correspondente diploma. A maiores, os 1º premios recibirán un libro electrónico.
7. Xurado: estará composto por membros da Xunta Directiva da Asociación, profesores de lingua galega e por profesionais de recoñecido prestixio do mundo das letras.
8. Entrega de premios: a cerimonia de entrega de premios realizarase o sábado, día 17 de decembro de 2016 no centro sociocultural do concello do Corgo acompañada de actuacións e de varias sorpresas.
9. Non premiados: Os traballos non premiados e as súas correspondentes plicas serán destruídas no prazo dun mes despois do fallo, se os/as autores/as non o solicitan.
10. Outros: A presentación ao premio supón a conformidade coas presentes bases por parte dos/as concursantes. A Asociación Cultural Arumes resérvase todos os dereitos de publicación das obras premiadas (en papel, CD ou mediante internet).

Para calquera dúbida relacionada co certame literario enviar un correo a arumescorgo@gmail.com.


DÍPTICO COAS BASES PARA IMPRIMIR

martes, 4 de octubre de 2016

VIII CARREIRA POPULAR ARUMES DO CORGO: MEMORIAL QUIQUE CASANOVA

Despois do éxito das sete primeiras edicións, o 23 de outubro de 2016 (domingo) celebrarase pola mañá, no concello do Corgo (en fronte do CEIP do Corgo) a oitava carreira popular pedestre Arumes do Corgo, que dende a pasada edición, e como homenaxe ao gran artífice tanto da asociación como da propia carreira, pasou a denominarse "MEMORIAL QUIQUE CASANOVA".


Limiar
Servizos para os participantes
Categorías
Circuítos
Premios
Inscrición:
Normas para os participantes
- Divulgación:
Resultados
Premiados

miércoles, 8 de junio de 2016

ACTIVIDADES DE ARUMES/CEC

Actividades que a A.C. Arumes do Corgo e o C.E.C., teñen previsto realizar os próximos meses:

XXIXª Travesía da Costa Naviega (Navia- Asturias).-  Domingo 19 de junio
Programación: 9-10h concentración dos participantes no prado do  Bao. 10:30h saída. Dende as 16:00 h ata as 20:00h festa na dársena do muelle.
Recorrido: desde o punto de saída ata a dársena do muelle de Navia (20kms).
Avituallamentos: No lugar de saída chocolatada. En Tornil: mermelada, queixiños e auga. Praia de Frejulfe: bolsa de comida. Praia de Coedo: sangría.
Prazo máximo para apuntarse1 de xuño

- Camiño de Santiago (Camiño Portugués):   1ª Etapa  : Rubiàes- Tui
Percorrido aproximado: 19,1 km

A  Fundación Casa-museo  Manuel Maria de Outeiro de Rei, convidanos ao 3ª Convivio da Cultura Galega a celebrar o sábado 9 de xullo na Carballeira de Santa Isabel

- Viaxe  comercial: a Festa da Virxe do Carme en O Grove.- Sábado 16 de xullo
Prazo máximo para apuntarse:  7 de xullo:
(Só se realizará esta excursión se acadamos un mínimo de 35 persoas).

- III  Xuntanza de verán dos socios e familiares da A.C. ArumesDomingo 17 de xullo
Lugar: Carballeira do San Bernabé (Castrillón)
Hora: As 14 h-  Cada socio que queira participar, terá que poñerse  en contacto cos socios organizadores, para indicar o  nº de persoas que vai levar á xuntanza. O importe total dividirase  polo número de asistentes que participen.
Prazo máximo para apuntarseDomingo 10 de xullo

- Viaxe  comercial: “Finca Galea” en Alfoz.- Sábado 30 de xullo
En Finca Galea visitaremos o seu enorme xardín  e o museo etnolóxico da auga
Prazo máximo para apuntarse17 de xullo:
(Só se realizará esta excursión se acadamos un mínimo de 35 persoas).

- Viaxe gastronómica: Festa do bonito de Burela. agosto