sábado, 24 de septiembre de 2011

III CARREIRA POPULAR "ARUMES DO CORGO"

Despois do éxito das dúas primeiras edicións, o 22 de outubro de 2011 (sábado) celebrarase pola tarde, no concello do Corgo (en fronte do CEIP do Corgo) a terceira carreira popular pedestre "ARUMES DO CORGO".


-
Limiar

V CERTAME LITERARIO "TERRAS DE CHAMOSO"

Por quinto ano consecutivo a Asociación Cultural Arumes do Corgo, coa colaboración da Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, quere premiar a todos os autores que expresen no papel os seus sentimentos empregando como ferramenta a lingua do país. Unha iniciativa pioneira no Corgo e nos concellos da contorna que debido á alta participación, á calidade dos traballos e á valía do xurado estase a converter nun certame literario recoñecido a nivel galego. As bases do certame son as seguintes:

1. Temática e idioma: A organización do certame non quere limitar a imaxinación dos autores. A única norma é que a obra se redacte en LINGUA GALEGA.
2. Categorías:
- CATEGORÍA INFANTIL (dos 10 aos 14 anos).
- CATEGORÍA XUVENIL (dos 14 aos 18 anos).
- CATEGORÍA ADULTOS (maiores de 18 anos).
3. Modalidades:
- POESÍA (de 30 a 60 versos).
- RELATO CURTO (de 3 a 6 folios escritos a dobre espazo).
NOTA: A categoría infantil non ten límite de espazo inferior, pero si superior.
4. Presentación: cada participante poderá presentar varios traballos (non premiados noutros certames literarios). Entregaranse mecanografados (non é necesario na categoría infantil) indicando a categoría, modalidade, título e pseudónimo e achegando nun sobre pechado a información persoal: nome, apelidos, data de nacemento, enderezo e teléfono de contacto. Remitiránse ao seguinte enderezo: A. C. Arumes do Corgo. Antigas escolas do Corgo s/n, 27.163 O Corgo (Lugo).
5. Prazo: o prazo de entrega rematará o día 23 de novembro de 2011.
6. Premios: para cadansúa CATEGORÍA establécense 1º e 2º premio de poesía, e tamén 1º e 2º premio de relato.
Cada premio consiste nunha figuriña de cerámica do país, un lote de libros e o correspondente diploma.
7. Xurado: estará composto por membros da Xunta Directiva da Asociación, profesores de lingua galega e por profesionais de recoñecido prestixio do mundo das letras.
8. Entrega de premios: a cerimonia de entrega de premios realizarase o sábado, día 17 de decembro de 2011 no centro sociocultural do concello do Corgo acompañada de actuacións e de varias sorpresas.
9. Non premiados: Os traballos non premiados e as súas correspondentes plicas serán destruídas no prazo dun mes despois do fallo, se os/as autores/as non o solicitan.
10. Outros: A presentación ao premio supón a conformidade coas presentes bases por parte dos/as concursantes. A Asociación Cultural Arumes resérvase todos os dereitos de publicación das obras premiadas (en papel, CD ou mediante internet).

Para calquera dúbida relacionada co certame literario chamar ao número de teléfono: 626739390.

NON TE RETIRES, VOLTA A XOGAR

O programa "Non te retires, volta a xogar", está pensado para que as persoas da terceira idade do Corgo manteñan unha boa condición física. Está organizado pola Vicepresidencia Primeira da deputación de Lugo e a Fundación Balogal coa colaboración da Asociación Cultural Arumes do Corgo.

Dende a A.C. Arumes do Corgo dámoslle unha importancia máxima aos nosos maiores. Encontrámonos cunha sociedade onde cada vez a esperanza de vida e maior e polo tanto este grupo de poboación medra ano a ano. Cun prantexamento inicial de dúas sesións semanais, dunha hora cada unha, buscaremos a mellora na calidade de vida dos participantes, a través de incidir nalgunhas das capacidades condicionais básicas:

- Flexibilidade: desglosada en mobilidade articular e elasticidade.

- Resistencia: non entendida na súa vertente de rendemento, senon nunha mellora da capacidade aeróbica de base, mediante un exercicio de baixa intensidade pero sostido no tempo.

- Forza: de novo pensada e enfocada a mellora da calidade de vida diaria. Un fortalecemento e tonificación da musculatura mais precisa no día a día, así coma a faixa lumbo-abdominal, e sempre deixando unha porta aberta as individualidades.

A maiores destas capacidades condicionais, os exercicios e o mesmo deseño das sesións queren maximizar o traballo cognitivo dos participantes así como a interactuación entre eles. Estes dous apartados son de igual importancia que os anteriores posto que nesta franxa de idade é cando aparecen nunha maior porcentaxe as problemáticas nos apartados cognitivos. Do mesmo xeito, pola distribución espacial dun concello coma o noso, creemos que é positivo favorecer as xuntanzas ao mesmo tempo que se fagan dunha maneira que potencie a intreractuación cos demais.

Os lugares onde se vai a executar o programa son:

- Antiga escola de Adai (non no centro sociocultural).

- Local social de Cela.

Inicialmente partiremos cun grupo en cada lugar (se hai un mínimo número de interesados) pero se a demanda é grande, poderíanse facer varios grupos en cada un dos locais anteriores.

O programa é totalmente gratuíto e durará 6 meses. Para anotarse ou solicitar máis información chamar ao 699170169 (Chelo).

CURSO E EXPOSICIÓN DE MICOLOXÍA

Chega o outono e os fungos comezan a aperecer no noso concello. Ademais de ser un bo complemento para a economía familiar, os fungos protagonizan ou acompañan os máis saborosos platos culinarios.


É por iso que dende a Asociación Cultural Arumes do Corgo organizamos un curso (teoría, saída ao monte, obradoiro de cociña...) e unha exposición de cogumelos, os días 29 (pola mañá e pola tarde) e 30 (só pola mañá) de outubro. O prezo do curso é de 10 € para os non socios e totalmente gratuíto para os socios de Arumes. O número de prazas é limitado a 20, por rigorosa orde de inscrición e tendo preferencia os socios. Para realizar a inscrición ou para ter información do programa (estará colgado na páxina web), chamar ao teléfono: 699170170 (Quique).

CLUB DE LECTURA: ENCONTRO CON ANTONIO REIGOSA

Como xa se comunicou con anterioridade, o autor escollido para esta quinta edición do club de lectura é o lucense Antonio Reigosa co libro “Memorias dun raposo” da Ed. Galaxia (144 pax., prezo: 9 €). Aínda temos pendente o encontro co autor, que se celebrará o venres, 30 de setembro, ás 20:15 h (xusto despois da Asemblea Xeral Extraordinaria), na antiga escola de Gomeán. O encontro co autor é unha oportunidade de ouro para saber máis do libro escollido e da biografía, interactuando co autor nun ambiente de proximidade único. Anímate a participar!