miércoles, 13 de diciembre de 2017

RESOLUCIÓN DO XI CERTAME LITERARIO "TERRAS DE CHAMOSO"

ACTA DA REUNIÓN DO XURADO DOS PREMIOS DA XI EDICIÓN DO CERTAME LITERARIO “TERRAS DE CHAMOSO”


Sendo as 18:30 h do día 12 de decembro de 2017, na localidade do Corgo, reúnense os membros do xurado para fallaren os premios da XI edición do certame literario “Terras de Chamoso”, convocado pola Asociación Cultural Arumes do Corgo, do que forman parte:

D. Xurxo Xosé Rodríguez Lozano
D. Xosé Manuel Castro Castedo
Dna. Ánxela Gracián
D. Carlos Coira Nieto
D. Mario Outeiro Iglesias

Exercendo de secretaria do xurado, sen voto, a presidenta da A.C. Arumes do Corgo Dna. Josefa González Díaz.

Logo das deliberacións pertinentes e das votacións oportunas, os membros do xurado conclúen declarar premiados na XI edición do certame literario “Terras de Chamoso” como segue:

CATEGORÍA: INFANTIL
Modalidade: poesía
1º premio:   Miguel Villanueva Moretón, de Gracián-Arcos (Castroverde), pola obra “Queiman Galicia”.
2º premio:   Yare Brea Espinosa, da Coruña, pola obra “O mosto do magosto”.
1º accésit:   Nerea Campos Castro, do Corgo, pola obra “O bosque”.
Modalidade: relato
1º premio:   María Calvar Giráldez, de Mos (Pontevedra), pola obra “Carmen, a esperanza de dona Gloria”.
2º premio:   Álvaro Muñiz Pérez, de Barredo (Castroverde), pola obra “Ditos das miñas avoas”.

CATEGORÍA: XUVENIL
Modalidade: poesía
1º premio:   Natalia Lema Otero, de Vimianzo (A Coruña), pola obra “Miserias do home”.
2º premio:   Laura López Esteban, de Lugo, pola obra “A confección dos soños”.
Modalidade: relato
1º premio:   Adrián Noia Vázquez, de Santiago de Compostela, pola obra “Diario dunha marea negra”.
2º premio:   Juan Carlos Regueiro García, da Coruña, pola obra “Domingo, o Curuxo”.

CATEGORÍA: ADULTOS
Modalidade: poesía
1º premio:   María Teresa Iglesias Yugat, de Santiago de Compostela, pola obra “Pensarte”.
2º premio:   José Ramón Sánchez Varela, de Carballo (A Coruña), pola obra “Días de inverno e fedor a loito”.
Modalidade: relato
1º premio:   Xosé Sobral Amoedo, de Santiago de Compostela, pola obra “A importancia dos detalles”.
2º premio:   Jonatán Cabaleiro, de Ponferrada, pola obra “O rescate do grandón”.

Os membros do xurado agradecen a colaboración de Dna. Mª Consuelo Vázquez Castro e D. Manuel Fernández López polo seu asesoramento nas categorías infantil e xuvenil. Asemade, xustifican o accésit entregado na categoría infantil pola cantidade de obras presentadas e pola calidade das obras gañadoras.

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión, cando son as 20:00 h do día 12 de decembro de 2017.

miércoles, 25 de octubre de 2017

XI CERTAME LITERARIO "TERRAS DE CHAMOSO"

Por undécimo ano consecutivo a Asociación Cultural Arumes do Corgo, coa colaboración da Deputación de Lugo, quere premiar a todos os autores que expresen no papel os seus sentimentos empregando como ferramenta a lingua do país. Unha iniciativa pioneira no Corgo e nos concellos da contorna que debido á alta participación, á calidade dos traballos e á valía do xurado estase a converter nun certame literario recoñecido a nivel galego. As bases do certame son as seguintes:

1. Temática e idioma: A organización do certame non quere limitar a imaxinación dos autores. A única norma é que a obra se redacte en LINGUA GALEGA.


2. Categorías:
- CATEGORÍA INFANTIL (dos 10 aos 14 anos).
- CATEGORÍA XUVENIL (dos 14 aos 18 anos).
- CATEGORÍA ADULTOS (maiores de 18 anos).


3. Modalidades:
- POESÍA (de 30 a 60 versos).
- RELATO CURTO (de 3 a 6 folios escritos a dobre espazo).
NOTA: A categoría infantil non ten límite de espazo inferior, pero si superior.


4. Presentación: cada participante poderá presentar varios traballos (non premiados noutros certames literarios). Entregaranse mecanografados (non é necesario na categoría infantil) indicando a categoría, modalidade, título e pseudónimo e achegando nun sobre pechado a información persoal: nome, apelidos, data de nacemento, enderezo e teléfono de contacto. Remitiranse ao seguinte enderezo: A. C. Arumes do Corgo. Antigas escolas do Corgo s/n, 27.163 O Corgo (Lugo) ou ao correo-e: arumescorgo@gmail.com Deberán enviarse no mesmo correo dous arquivos en formato PDF, un co contido da obra e outro co lema que distinga o traballo, no que constará, no seu interior nome, apelidos, data de nacemento, enderezo e teléfono de contacto. Este segundo arquivo, será custodiado pola xunta directiva da Asociación Cultural Arumes do Corgo, entregando unicamente  ao xurado a obra e o lema da mesma.

5. Prazo: o prazo de entrega rematará o día 21 de novembro de 2017.

6. Premios: para cadansúa CATEGORÍA establécense 1º e 2º premio de poesía, e tamén 1º e 2º premio de relato.
Cada premio consiste nunha figuriña de cerámica do país, un lote de libros e o correspondente diploma. A maiores, os 1º premios recibirán un libro electrónico.

7. Xurado: estará composto por membros da Xunta Directiva da Asociación, profesores de lingua galega e por profesionais de recoñecido prestixio do mundo das letras.

8. Entrega de premios: a cerimonia de entrega de premios realizarase o sábado, día 16 de decembro de 2017 no centro sociocultural do concello do Corgo acompañada de actuacións e de varias sorpresas.

9. Non premiados: Os traballos non premiados e as súas correspondentes plicas serán destruídas no prazo dun mes despois do fallo, se os/as autores/as non o solicitan.

10. Outros: A presentación ao premio supón a conformidade coas presentes bases por parte dos/as concursantes. A Asociación Cultural Arumes resérvase todos os dereitos de publicación das obras premiadas (en papel, CD ou mediante internet).

Para calquera dúbida relacionada co certame literario enviar un correo a arumescorgo@gmail.com.


DÍPTICO COAS BASES PARA IMPRIMIR

martes, 26 de septiembre de 2017

IX CARREIRA POPULAR ARUMES DO CORGO: MEMORIAL QUIQUE CASANOVA

Despois do éxito das oito primeiras edicións, o 22 de outubro de 2017 (domingo) celebrarase pola mañá, no concello do Corgo (en fronte do CEIP do Corgo) a novena carreira popular pedestre Arumes do Corgo, que dende o 2015, e como homenaxe ao gran artífice tanto da asociación como da propia carreira, pasou a denominarse "MEMORIAL QUIQUE CASANOVA".


Limiar
Servizos para os participantes
Categorías
Circuítos
Premios
Inscrición:
Normas para os participantes
- Divulgación:
Resultados
Premiados