domingo, 13 de junio de 2010

NACEMENTO DE CORGA

O Centro de Estudos do Corgo (CEC) realizará a presentación do número 1 da revista Corga (revista de estudos científicos multidisciplinares de carácter anual sobre o concello do Corgo), o mércores, 2 de xuño de 2010, ás 20:00 h, na Sala que Sargadelos posúe na tenda de Santo Domingo.

O programa do mércores será o seguinte:
- "Apertura do acto" polo Vicepresidente Primeiro da Deputación de Lugo, Antón Bao Abelleira.
- "Presentación do Centro de Estudos do Corgo" pola presidenta do CEC, Mª Consuelo Vázquez Castro.
- "Presentación da revista Corga e en concreto da edición número 1" polo secretario do CEC, Roberto Rodríguez Páramo.
- "Estudo das Sepulturas Antropoides Altomedievais" (primeiro artigo da revista e do CEC) a cargo de Mario Outeiro Iglesias (vocal nº 1 do CEC).

Os artigos da revista foron presentados ao público corgués en dúas xornadas (de carácter aberto e gratuíto) de abril no Centro Sociocultural do Corgo cunha asistencia de público alta.

A revista do CEC (ver arquivo adxunto) foi maquetada por Grafinco e ten como ISSN 2171-6013 e Depósito Legal LU 149-2010. O primeiro número sae cunha tiraxe de 1000 exemplares e conta coa colaboración económica da Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo.

CONSELLO EDITORIAL (Xunta Directiva):
- Mª Consuelo Vázquez Castro (Presidenta)
- Manuel Fernández López (Vicepresidente)
- Roberto Rodríguez Páramo (Secretario)
- Josefa González Díaz (Tesoureira)
- Mario Outeiro Iglesias
- Xurxo Xosé Rodríguez Lozano
- Manuel Marqués Reija (Vocais)

COMITÉ CIENTÍFICO:
- Felipe Arias Vilas
- Javier Gómez Vila
- Xosé Manuel Castro Castedo
- Ruben Ruibal Armesto
- Ana Cabana Iglesia
- Emilio Carral Vilariño
- Daniel López Vispo
- Xoán Ramiro Cuba Rodríguez
- Antonio Reigosa Carreiras
- Xabier Bruña García
- Felipe-Senén López Gómez
- Manuel Lamas Castro
- Adolfo de Abel Vilela

ASESORÍA LINGUÍSTICA:
- Xabier Cordal Fustes

ASESORÍA TIC:
- Mario Outeiro Iglesias

No hay comentarios: